• Evenstads første disputas

  Fredag 28. mars forsvarer Barbara Zimmermann sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad. Tittelen for avhandlingen er "Predatory behaviour of wolves in Scandinavia". Hvis alt går bra blir Zimmermann den første doktor i anvendt økologi her i landet.
 • Hva skjer med melka om kua spiser brød?

  I sin bacheloroppgave undersøker Lars Nordbotn om det kjemiske innholdet i melka påvirkes av om deler av kraftfôret byttes ut med brødvarer, grønnsaker og frukt.
 • Blinkende elgskilt

  Basert på 15 år med forskning på elgens bevegelsesmønster utført ved Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad lanserer nå Koppang-firmaet IMSA Knowledge Company blinkende elgskilt. 
 • Konferanse om minnematerialet etter 22.juli 2011

  Hvilke verdier og følelser kom frem til overflaten i etterkant av 22.juli? En gruppe forskere fra Høgskolen i Hedmark, Universitet i Stavanger og Karlstads Universitet forsker på materialet som ble samlet inn i etterkant av 22.juli. Torsdag 3.april presenteres forskningsprosjektet på en større konferanse ved Riksarkivet i Os...
 • Tjenesteinnovasjon og teknologi

  Hvordan kan man lage teknologi som er tilpasset brukerne av helsetjenestene? Hovedtemaene for KlinIKT-konferansene er det tverrfaglige skjæringsfeltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester.
 • Minoritetselevers språkferdigheter

  Hvis du skulle starte på en skole i et land hvor du ikke kunne språket, hvor mye språkopplæring hadde vært tilstrekkelig før du kunne hatt utbytte av undervisningen gitt på det nye språket?
 • Fornøyde studenter

  Hele 82 % av studentene ved Høgskolen i Hedmark er fornøyde eller svært fornøyde med studiet og studiestedet de har valgt. Det går frem av den årlige tilfredshetsundersøkelsen. 
 • Konferanse bærer frukter

  Musikkmiljøet ved Campus Hamar arrangerte i fjor den internasjonale konferansen The 8th International Sympoisum on the Sociology of Music Education. Nå har 11 artikler basert på innlegg fra konferansen fått plass i et amerikansk anerkjent forskningstidsskrift.
 • Innkjøpsforum 2014

  Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Hedmark inviterer til Innkjøpsforum 3. - 5.juni. Påmeldingsfrist er 30.april.
 • I disse ulvetider...

  Etter den siste ukes arrestasjoner og siktelser i forbindelse med Økokrim og politiets aksjon mot ulovlig jakt på ulv, har vi på Evenstad fått veldig mange henvendelser fra media. Her er litt informasjon som kan være relevant.