Statsråd Tine Sundtoft kobler til solcelleanlegget på Campus Evenstad som er Norges største

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft fikk tirsdag æren av å koble til Norges største solcelleanlegg for produksjon av strøm. Anlegget befinner seg på Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad.

-Sola er vår viktigste energikilde. Gjennom fotosyntesen, som vi lærte om på skolen, legges grunnlaget for klimanøytral ved til fyring. Sola skaper høytrykk og lavtrykk som genererer vindkraft, og vinden skaper bølger som vi kan hente energi ut av gjennom bølgekraftverk. Og nå henter vi altså ut energi fra sola gjennom solceller på taket her på Campus Evenstad, midt i kalde Østerdalen, sa ministeren.

Behov for fornybar energi
Ministeren kom fra vanskelige forhandlinger på klimamøtet i Warszawa og pekte på behovet for å legge om til fornybar energi for å lykkes med å snu klimautfordringene.

-Det går en grønn tråd gjennom Sundvollenplattformen der vi vektlegger at det skal lønne seg å velge grønt, fremholdt Sundtoft. Næringslivet må tørre å gå foran. Det skjer i dag en rivende utvikling der kostnadene ved miljøvennlig solenergi blir stadig lavere.

Klima- og miljøvernministeren henviste til Tyskland som satser på sol. -På en dag med sol produserer Tyskland mer strøm ved hjelp av solenergi enn samtlige av våre kraftverk til sammen, sa hun. Det er viktig å samarbeide globalt for å få kunnskap og kompetanse som kan brukes lokalt. Anlegget her på Evenstad er et godt eksempel på å handle lokalt for å bidra globalt, sa ministeren før hun fikk æren av å koble opp solcelleanlegget.

Norges største
Eiendomsdirektør Frode Meinich i Statsbygg, som forvalter bygningsmassen på Campus Evenstad og har vært byggherre for anlegget, kunne fortelle at solcelleanlegget som er montert på taket på Låven på Evenstad er landets største i sitt slag. Solcellepanelene er montert på det sørvendt taket og dekker 566 kvadratmeter.

-Anlegget har en entreprisekostnad på 993 000 kroner og kan levere 64 000 kilowattimer pr år. Det tilsvarer om lag forbruket til tre eneboliger, og overskuddsstrøm kan leveres til nettet, forklarte Meinich.

-For oss i Statsbygg er dette prosjektet med på å styrke vår posisjon som rollemodell for næringen innen energibruk, sa Meinich. Vi vil bruke dette anlegget for å skaffe oss økt kompetanse og driftserfaring som vil komme til anvendelse i fremtidige utbyggingsprosjekter.

Utviklingsmuligheter
Eiendomsdirektøren hadde også noen visjoner på vegne av Høgskolen i Hedmark. -Her på Campus Evenstad kan høgskolen utvikle et kompetansesenter for lokal utnyttelse av solenergi og smartgrid-teknologi, inkludert stasjonært batterilager og elbiler. Høgskolen vil også kunne videreutvikle sitt internasjonale studietilbud og tilby fag knyttet til bærekraftige energiteknologier og få økt attraktivitet som studiested, mente Meinich.

Dekan Harry P Andreassen og statsråd Tine Sundtoft

Ministeren fikk også en omvisning på Campus Evenstad av dekan Harry P Andreassen, som har mer å by på for en klima- og miljøvernminister - blant annet bioenergianlegget.

Varaordfører i Stor-Elvdal Sverre Oskar Øverby har nettopp fortalt om planene for Norsk Elgsenter som skal reetableres på Evenstad.

Ved den nye elginnhegningen fikk statsråden hilse på de tre elgene og høre mer om initiativet for Norsk Elgsenter av varaordfører Sverre Oskar Øverby. Det ble også anledning til noen korte smakebiter fra forskningen på blant annet elg som bedrives på Campus Evenstad.

Toppmøte

 

Ministeren møter skogens konge

Det ble også tid til litt nærkontakt mellom klima- og miljøvernministeren og skogens konge.

Fortsatte med næringsseminar
Etter at åpningen av solcelleanlegget var markert fortsatte dagen med Evenstad næringsseminar. Først ut var Tor Christian Tuv fra FUSen AS som sammen med Sønnico AS var leverandører av solcelleanlegget på Evenstad. Han kunne fortelle mer om potensialet for solcelleteknologien i Norge.

-Det er en myte at det ikke er nok sol i Norge til å utnytte solenergien på en kostnadseffektiv måte, sa han. Når det er kaldt virker cellene bedre, og den rene og klare lufta vi har her oppe bidrar til å holde panelene rene. Låven her på Evenstad har som følge av investeringen på en knapp million kroner fått endret sin klimakategori fra C til B. Hva ville det ikke ha kostet å få til det samme ved tradisjonelle virkemidler som etterisolering, utskifting av vinduer osv?

Tuv hadde også et lite spark til miljømyndighetene: -Solenergi kommer for fullt ute i Europa og vi må bare erkjenne at vi her i Norge er sørgelig på etterskudd. Men lyspunktet er her på Campus Evenstad!

Skogen som den nye oljen
Werner Christie er engasjert i et prosjekt for å skape nye arbeidsplasser etter nedleggelsen av Takeda i Elverum, og hadde hentet inn Mel Koch fra University of Washington for å inspirere til å tenke nytt omkring bruken av biomasse fra skogen. Selv om innlegget ble vel teknisk for deltakerne på næringsseminaret var det spennende å høre om hvordan det arbeides med å finne frem til raffineringsprosesser for å utnytte ulike stoffer i biomassen til alt fra flybensin til membraner i industrien. Som Christie sa; alt som kan lages med basis i olje kan også lages med basis i skogen.

 

Publisert: .