Illustrasjonsbilde av barn og foreldre til artikkel om lekser og hjemmearbeid. (Kilde: Colourbox.)

Foreldre har en viktig rolle når barna skal arbeide med lekser hjemme, skriver Thomas Nordahl, SePU, i en kronikk i Hamar Arbeiderblad.

Både skolen, foreldrene og eleven kan gjøre mye for at lekser skal gi god læring. Og lekser er viktig, skriver professor Thomas Nordahl ved SePU, Høgskolen i Hedmark, i en kronikk i Hamar Arbeiderblad i dag.

Internasjonal forskning viser at lekser har en positiv effekt på elevenes læring – hvis visse betingelser er oppfylt. Elever som har fått og gjort lekser gjennom 10 års grunnskole ligger i snitt ett år foran elever som ikke har gjort hjemmearbeid. Men det er ikke slik at jo mer lekser elevene får, jo mer lærer de. Hverdagen til barn og unge må bestå av flere ting enn skole og lekser, understreker Thomas Nordahl.

Skolen må være bevisst følgende:

  • Lekser bør ha et moderat omfang.
  • Skolen må gi lekser på stoff som er gjennomgått på skolen av læreren.
  • Leksene kan ikke være for vanskelige. Det er viktig at eleven opplever mestring.
  • Elever med relativt svake skolefaglige prestasjoner bruker mer tid på lekser enn de som presterer godt. For disse må læreren passe på at de ikke må gjøre mer hjemme enn nødvendig. Igjen er mestring stikkordet.

Foreldres engasjement er viktig!

Thomas Nordahl mener det er viktig at foreldrene involveres i barnas skolegang og viser igjen til forskning. Det er en klar sammenheng mellom foreldrenes støtte og hjelp og elevenes prestasjoner og situasjon i skolen. Lekser er viktig i denne sammenhengen, og Nordahl gir følgende råd til foreldrene:

  • Følg med i barnas læring og utvikling. Gjør deg kjent med skolebøkene og bidra til engasjement og forståelse av at skolegang er viktig.
  • Legg godt til rette for leksearbeidet, og bidra til at det blir prioritert foran fritidsaktiviteter.
  • Lekser og forberedelser bør gjøres på faste steder og til relativt faste tidspunkter.
  • Begrens tilgang til andre medier som tv, internett, spill, mobil osv.

Som en trøst til foreldre som synes barnas lekser er vanskelige: Det viktigste foreldrene kan gjøre er å oppmuntre, støtte og hjelpe barnet til å prioritere leksene høyt. Hvis skolen samtidig gir passe mye lekser som eleven mestrer, vil dette gi bedre læring og mindre konflikt og frustrasjon.

Les hele kronikken

Publisert: .