Dobbelt professorkompetanse

På høgskolestyremøtet 19. desember ble Thor-André Skrefsrud tilsatt som professor i pedagogikk og religionsdidaktikk. 

Den doble professorkompetansen er tilkjent basert på evalueringer fra to uavhengige internasjonalt sammensatte kommisjoner.

Skrefsrud har arbeidet ved Høgskolen i Hedmark siden 2007, først som ph.d.-stipendiat, siden som instituttleder, og fra 2013 som førsteamanuensis i pedagogikk. Forskningen til Skrefsrud dreier seg om flerkulturelle perspektiver i pedagogikken og om religionens rolle i utdanning.

Tilsettingen innebærer at Skrefsrud vil være tilknyttet Institutt for samfunnsvitenskap og Institutt for humanistiske fag ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap med 90% stilling i pedagogikk, og 10% stilling i RLE.

Opprykket innenfor de to fagområdene styrker fagmiljøene i pedagogikk og RLE og er viktig inn i den nye grunnskolelærerutdanningen der RLE og profesjonsrettet pedagogikk tilbys som masterfag. Skrefsruds professorkompetanse blir også viktig for driften av doktorgradsprogrammet for profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Vi gratulerer!

Publisert: . Sist endret: .