Disputas: Cyril Milleret

Cyril Milleret disputerer på Campus Evenstad fredag 2. desember

Fredag den 2. desember forsvarer Cyril Milleret sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad. Tittelen for avhandlingen er: Spatial ecology of wolves in Scandinavia; From spatio-temporal dynamics of wolf pairs to wolf population dynamics.

Sammendrag av avhandlingen

For å kunne utvikle gode planer for bevaring og forvaltning av en art, er det nødvendig å forstå hvordan variasjoner i tid og rom kan forme populasjoner. Milleret har gjennom sin doktorgrad benyttet data fra langtidsstudier av ulv (Canis lupus), som er samlet inn i Skandinavia fra begynnelsen av 1990-tallet, med hovedmål om å finne ut hvordan habitat kunne påvirke demografien til denne sosiale flokk-levende rovdyrarten. Han har i all hovedsak fokusert sine analyser på det revirhevdende paret i flokkene, siden de ofte blir sett på som den funksjonelle enheten av flokken. Han fant blant annet ut at ulveparene unngikk i hovedsak habitater som var påvirket av mennesker når de etablerte et revir. Tiden ei tispe og en hann klarte å holde sammen som et revirhevdende par viste seg å være kort (gjennomsnittlig 3 påfølgende vintre), og oppløsningen av paret var som oftest forårsaket av mennesker. Videre fant han ut at evnen parene hadde til å holde sammen over tid var en bedre faktor for å forutse populasjonsveksten enn dødelighet forårsaket av uttak (lisensjakt, skadefelling eller ekstraordinært uttak). I tillegg fant han ut at konkurranse med brunbjørn (Ursus arctos) kan ha påvirket det romlige mønsteret for rekoloniseringen av ulv. At ulven unngår bjørn i både tid og rom kan forekomme på flere skalaer, helt fra avgjørelsen om hvor de skal etablere et revir, til habitatvalg innenfor det etablerte reviret. Millerets resultater viser hvordan data fra langtidsstudier av ulv kan bli brukt for å gi viktig informasjon som setter demografi i sammenheng med habitat hos et sosialt rovdyr.

Disputasen

Disputasen holdes på engelsk og finner sted i gymsalen i låven på Campus Evenstad fredag 2. desember.

Prøveforelesningen starter kl. 11.15, og selve forsvaret kl. 13.15

Tittel for prøveforelesningen er: The niche concept and species distribution models in a changing world

Bedømmelseskomité

Professor John Fryxell, University of Guelph, Canada

Professor Anne Loison, University Savoie Mont Blanc, Frankriket

Kristin Gangås, Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad

Seremonien ledes av prorektor for utdanning ved Høgskolen i Hedmark, Stine Grønvold

Publisert: .