• Dobbelt professorkompetanse

  På høgskolestyremøtet 19. desember ble Thor-André Skrefsrud tilsatt som professor i pedagogikk og religionsdidaktikk. 
 • 10,5 millioner til forskning på epigenetikk

  Fagmiljøet innen bioteknologi på Høgskolen i Hedmark v/Elisabeth Kommisrud har fått innvilget et nytt eksternt finansiert prosjekt fra forskningsrådets midler for jordbruk og matindustri (Matfondavtalen). 
 • Disputas: Tuva Sandsdalen

  Hvordan opplever pasienten kvaliteten i palliativ omsorg, og kan den måles? 16. desember forsvarer Tuva Sandsdalen sin doktorgradsavhandling Quality in palliative care from the patiens perspective ved Karlstads Universitet.
 • Disputerte på ulvepar

  Cyril Milleret forsvarte sin sitt doktorgradsarbeid på strålende vis fredag 2. desember. Milleret er den sjette i rekken som fullfører Ph.d in Applied Ecology ved Høgskolen i Hedmark.
 • Disputas: Cyril Milleret

  Fredag den 2. desember forsvarer Cyril Milleret sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad. Tittelen for avhandlingen er: Spatial ecology of wolves in Scandinavia; From spatio-temporal dynamics of wolf pairs to wolf population dynamics.
 • HH-professor opponerer i Paris

  26. november 2016 er det disputas ved Sorbonne-universitetet over en avhandling som handler om sider ved språksituasjonen i innvandrertette bydeler i Oslo. Professor Lars Anders Kulbrandstad ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap er medlem av bedømmelseskomiteen. Avhandlingen er skrevet på fransk, og disputasen fo...
 • James Coburn disputerte

  22. november forsvarte James Coburn sitt doktorgradsarbeid foran en enstemmig bedømmelseskomite. Dette er andre kandidat som uteksamineres fra høgskolen sitt doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og også denne disputasen ble gjennomført med glans.
 • Blogger om forskning!

  Kroppsøvingsforskere har etablert nyhetsblogg for formidling av forskningsresultater til studenter, lærere og andre interesserte i faget.
 • Strålende gjennomført disputas

  Irene Trønnes Strøm forsvarte tirsdag sitt doktorgradsarbeid med glans foran en enstemmig bedømmelseskomite. Hun er dermed den første kandidaten som uteksamineres fra Høgskolen i Hedmark sitt doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 
 • Disputas: James Coburn

  Hvordan påvirkes yrkesutøvelsen når engelsklærere uten formell utdanning får videreutdanning i faget? James Coburn har sett nærmere på denne problemstillingen i sin avhandling som han forsvarer 22.november. 
 • Hedret for uteskoleforskning

  Professor Arne N. Jordet ved Høgskolen i Hedmark er tildelt danske UdeskoleNets ærespris for 2016 for sin banebrytende forskning og sitt arbeid med uteskole i Skandinavia. 
 • Fokus på det positive

  Flere av høgskolens ansatte deltar i verdenskonferansen i Positive Deviance. Her er blikket rettet mot positive avvik som virker til tross for at statistiske data tilsier at det ikke skal virke.  
 • Vertskap for disputas

  Avdeling for folkehelsefag er torsdag 27. oktober vertskap for disputasen der doktorgradsstudent Bjørn Stensrud i Sykehuset Innlandet forsvarer sin avhandling.