• Dobbelt professorkompetanse

  På høgskolestyremøtet 19. desember ble Thor-André Skrefsrud tilsatt som professor i pedagogikk og religionsdidaktikk. 
 • 10,5 millioner til forskning på epigenetikk

  Fagmiljøet innen bioteknologi på Høgskolen i Hedmark v/Elisabeth Kommisrud har fått innvilget et nytt eksternt finansiert prosjekt fra forskningsrådets midler for jordbruk og matindustri (Matfondavtalen). 
 • Vinterkonferansen 2017

  Torsdag 16. februar arrangeres den årlige Vinterkonferansen ved Høgskolen i Innlandet, Rena. Årets høyaktuelle tema handler om den krevende verdenssituasjonen og har fått tittelen «En ustabil verden: analyse, forutsigelser, løsninger.»
 • Virtuell virkelighet inntar høgskolen

  Spillmiljøet i Hamar og Høgskolen i Hedmark sine spillrelaterte utdanninger og kompetanse, var en nøkkel til at det amerikanske storselskapet EON Reality valgte å etablere seg i Innlandet. Etableringen kan gi hele høgskolen et løft. 
 • Nordisk poesi - tidsskrift for lyrikkforskning

  Nylig ble Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning, et vitenskapelig tidsskrift spesielt knyttet til lyrikk som diktart, lansert. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Høgskolen i Hedmark.  
 • Med i ny UNESCO-kommisjon

  Kunnskapsministeren har oppnemnt ny nasjonalkommisjon for UNESCO for perioden 2017-2020. Professor Lise Iversen Kulbrandstad ved Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærarutdanning og naturvitskap er nytt medlem. 
 • Disputas: Tuva Sandsdalen

  Hvordan opplever pasienten kvaliteten i palliativ omsorg, og kan den måles? 16. desember forsvarer Tuva Sandsdalen sin doktorgradsavhandling Quality in palliative care from the patiens perspective ved Karlstads Universitet.
 • Disputerte på ulvepar

  Cyril Milleret forsvarte sin sitt doktorgradsarbeid på strålende vis fredag 2. desember. Milleret er den sjette i rekken som fullfører Ph.d in Applied Ecology ved Høgskolen i Hedmark.
 • Disputas: Cyril Milleret

  Fredag den 2. desember forsvarer Cyril Milleret sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad. Tittelen for avhandlingen er: Spatial ecology of wolves in Scandinavia; From spatio-temporal dynamics of wolf pairs to wolf population dynamics.
 • Medvirkning til et rusfritt miljø

  Våren 2016 tok studenter og ansatte sammen et initiativ for å få på plass retningslinjer som sier oss noe om hvordan vi sammen kan medvirke til et rusfritt miljø ved Høgskolen i Hedmark.