Navn Telefon jobb Mobiltelefon Funksjon
Anna L. Ottosen 62 43 00 67 924 93 041 Rektor
Pål E. Dietrichs 62 43 00 05 995 75 345 Høgskoledirektør
Finn Ragnvald Huseby 62 43 00 06 976 61 373 Personal- og organisasjonsdirektør
Frode Skår 62 43 01 35 991 27 175 Kommunikasjonssjef
Stine Grønvold 62 43 00 73 902 06 967 Prorektor utdanning
Hans Petter Nyberg 62 43 00 23 901 61 363 Eiendomssjef

 

Publisert: . Sist endret: .