Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Campus Rena

 

Navn
 

Telefon jobb
 

Mobil
 

Funksjon
             
Peer Jacob Svenkerud   624 30 406       915 54 368   Dekan
             
Trond Scheistrøen   624 30 460       472 70 786   Instituttleder Økonomiske fag
             
Mona Strand   624 30 490       472 80 156   Instituttleder Organisasjons- og ledelsesfag
             
Marte Tøndel   624 30 438   990 92 090   Leder Kurs og oppdrag
             
Astri Irene Botillen   624 30 409   970 73 277   Stabsleder
             
Siw Noria Øiongen        416 48 184   Studentrådsleder
Publisert: . Sist endret: .