Person Stilling/funksjon Telefon Epost
Morten Ørbeck Dekan  J: 62517603/M: 97691867 morten.orbeck@hihm.no
Susan Lee Nacey Prodekan forskning J: 62517673/M: 47290156 susan.nacey@hihm.no
Elin Bakke Prodekan utdanning J: 62517632/M. 41217407 elin.bakke@hihm.no
Turid Kårhus  Stabsleder J: 62517834/M: 99026880  turid.karhus@hihm.no

 

Varslingsliste for Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, nasjonal hendelse (oppdatert september 2016)

 

Varslingsliste for Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, internasjonal hendelse (oppdatert september 2016)

Publisert: . Sist endret: .