Navn Tlf. jobb Mobil Funksjon
Sven Inge Sunde 62430250 94802613 Dekan
Anette Gjerskaug 62430052 97108782 Prodekan studier/ Stedfortreder dekan
Solveig Sletbakk 62430206 99271927 Stabsleder
Liv Skomakerstuen Ødbehr 62430269 95907984 Instituttleder, Institutt for sykepleie
Randi Martinsen 62430252 91113648 Instituttleder, Institutt for helsefag
Dag André Nilsen 62430241 97078382 Instituttleder, Institutt for idrett og kroppsøving
Linda Lundsbakken 62430257 97041846 Instituttleder, Institutt for tannpleie og folkehelse
Henning Falldalen   47901229 Studentrådsleder

Oppdatert per september 2016

Publisert: . Sist endret: .