Bedriftshelsetjenesten

Studentenes rådgivningstjeneste

Studentpresten

Psykisk helse - Hamar kommune

Psykisk helse - Elverum kommune

Psykisk helse - Åmot kommune

Psykisk helse - Stor-Elvdal kommune

Bedriftshelsetjenesten (for ansatte)

Høgskolen i Hedmark har avtale med Frisk HMS som bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten kan bistå både arbeidsgiver og arbeidstakere i alle arbeidsmiljørelaterte saker.
Høgskolens kontaktperson er Runar Hedenstad.

Åpningstid Telefon: Besøksadresse:
Mandag til fredag,
Kl. 0800 - 1530
99 28 03 67 Oppfølgingsenheten Frisk, Terningen Arena Elverum
Brygga 20, Hamar

Studentenes rådgivningstjeneste.

Åpningstid Telefon: Besøksadresse:
Mandag til fredag,
Kl. 0800 - 1530

 

62 51 77 22

 

Grønnegata 70, Hamar og de er også tilstede på campus.

Studentpresten.

Katrin Wiegmann er studentprest ved Høgskolen i Hedmark.

Åpningstid Telefon: Besøksadresse:
  916 00 287 Grønnegata 70, Hamar, og hun er også tilstede på campus

 

Psykisk helse - Hamar kommune: 

Tilbud Åpningstid Telefon: Besøksadresse:
Psykisk helseteam Mandag til fredag,
Kl. 0800 - 1530
62 56 18 75
mellom kl. 12.00 - 14.00

Ankerskogen (4. etg),

Ankerskogvegen 7

Hvem kan benytte tjenesten?
Personer over 18 år som har behov for hjelp når livet er vanskelig å håndtere.

Hvordan henvende seg?
Det må foreligge en henvendelse enten skriftlig via søknadsskjema eller pr. telefon. Det anbefales at fastlege/ henvisende instans sender en skriftlig henvisning. Det blir gitt et skriftlig svar om vurderingssamtale innen en måned etter mottatt henvendelse.

Tilbudet er gratis.

Psykisk helse - Elverum kommune:

Tilbud Åpningstid Telefon: Besøksadresse:
Samtaletjeneste Mandag til fredag,
kl. 0800 - 1530
62 56 18 75
mellom Kl. 12.00 - 14.00
Helsehuset,Kirkeveien 47.
Spangen aktivitetshus Se hjemmesiden 95 16 53 83 Torggt 16

Hvem kan benytte tjenesten?
Mennesker som bor i Elverum og har behov for støtte eller behandling på grunn av sin psykiske lidelse.

Hvordan henvende seg?
Samtaletjenesten: Man må søke på denne tjenesten. Søknadsskjema
Spangen aktivitetshus: Ring tlf: 95 16 53 83

Tilbudet er gratis.

Psykisk helse - Åmot kommune:

Tilbud Åpningstid Telefon: Besøksadresse:
Samtaletjeneste Mandag til fredag
kl. 0800 - 1530
91 79 16 29
95 47 95 87
93 48 47 51
Telegrafen, Rena Torg

Hvem kan benytte tjenesten?
Tjenesten er åpen for alle som har behov for det.

Hvordan henvende seg?
Henvendelser til Åmot kommunes telefonnummer 62 43 40 00 ellerring et av telefonnumrene oppgitt i tabellen over eller på epost.

arild.ottosen@amot.kommune.no
pia.mo@amot.kommune.no
gjertrud.linde@amot.kommune.no

Tilbudet er gratis.

Psykisk helse Stor-Elvdal kommune:

Tilbud Åpningstid Telefon: Besøksadresse:
Samtaletjeneste Mandag til fredag,
Kl. 08.00-15.00
99 26 64 29 Granheimvn. 3, Koppang

Hvem kan benytte tjenesten?
Tjenesten er åpen for alle som har behov for det.

Hvordan henvende seg?
Henvendelser til Stor-Elvdal kommune (62 46 46 00) eller ta direkte kontakt på oppgitt telefonnummer.

Tilbudet er gratis.

Publisert: . Sist endret: .