Kjernegruppe :

Funksjon/navn Mobil Telefon arbeid
Rektor Anna L. Ottosen 924 93 041 62 43 00 67
Høgskoledirektør Pål Einar Dietrichs 995 75 345 62 43 00 05
Prorektor utdanning Stine Grønvold 902 06 967 62 43 00 73
HR-direktør Anne Christel Johnsgaard 911 53 999 62 43 00 06
Kommunikasjonssjef Frode Skår 991 27 175 62 43 01 35

Stedfortreder:

Funksjon/navn Mobil Telefon arbeid

For rektor:  

1:Prorektor forskning, Jørgen Klein
2: Prorektor utdanning, Stine Grønvold

 

980 34 451
902 06 967

 

62 43 00 88
62 43 00 73

For høgskoledirektør:

1: HR-direktør Anne Christel Johnsgaard
2: Eiendomssjef Hans Petter Nyberg

 

911 53 999
901 61 363

 

62 43 00 06
62 43 00 23

For HR-direktør

1: HMS-rådgiver Kari Kjærnet
2: Seniorrådgiver Christine Haugland Nybakk

 

412 08 457
477 50 837
62 43 00 16
For kommunikasjonssjef: kommunikasjonsrådgiver Marte Goplen 971 69 024 62 43 00 62

 

Støttegruppe:

Funksjon/navn Mobil Telefon arbeid
HHs internasjonal rådgiver, Lucrezia Gorini (ved kriser i utlandet eller som angår utenlandske studenter ) 476 78 822 62 43 00 79
Leder av Studentorganisasjonen i Hedmark (StorHK), Oliver Korssjøen) ved kriser som angår studenter) 924 61 056  
     

 

Ledere for avdelingenes krisegrupper:

 

Funksjon/navn Mobil Telefon arbeid

Avdeling for lærarutdanning og naturvitenskap, Hamar:

Dekan Morten Ørberck                        

97 69 18 67 62 51 76 03

Avdeling for folkehelsefag, Elverum:

Dekan Sven Inge Sunde

94 80 26 13 62 43 03 06

Avdeling for økonomi og ledelse, Rena:

Dekan Peer-Jacob Svenkerud

91 55 43 68 62 43 04 06

Avdeling for skog- og utmarksfag, Evenstad:

Dekan Harry Andreassen

92 83 12 02 62 43 08 52

 

Publisert: . Sist endret: .