Kjernegruppe :

Funksjon/navn Mobil Telefon arbeid
Rektor Anna L. Ottosen  92 49 30 41 62 43 00 67
Høgskoledirektør Pål Einar Dietrichs 99 57 53 45 62 43 00 05
Prorektor utdanning Stine Grønvold 90 20 69 67 62 43 00 73
Personal- og org.direktør Finn Huseby 97 66 13 73 62 43 00 06
Kommunikasjonssjef Frode Skår 99 12 71 75 62 43 01 35

Stedfortreder:

Funksjon/navn Mobil Telefon arbeid

For rektor:  

1:Prorektor forskning, Jørgen Klein
2: Prorektor utdanning, Stine Grønvold

 

98 03 44 51
90 20 69 67

 

62 43 00 88
62 43 00 73

For høgskoledirektør:

1: Personal- og org.direktør Finn Huseby
2: Eiendomssjef Hans Petter Nyberg

 

97 66 13 73
90 16 13 63

 

62 43 00 06
62 43 00 23

For personal- og org.direktør: HMS-rådgiver Kari Kjærnet 41 20 84 57 62 43 00 16
For kommunikasjonssjef: kommunikasjonsrådgiver Marte Goplen 97 16 90 24 62 43 00 62

 

Støttegruppe:

Funksjon/navn Mobil Telefon arbeid
HHs internasjonal rådgiver, Lucrezia Gorini (ved kriser i utlandet eller som angår utenlandske studenter ) 47 67 88 22 62 43 00 79
Leder av Studentorganisasjonen i Hedmark (StorHK), Stian Alexander Aanerud) ved kriser som angår studenter) 447 21 29 91  
Studentprest Katrin Wiegmann 91 60 02 87  

 

Ledere for avdelingenes krisegrupper:

 

Funksjon/navn Mobil Telefon arbeid

Avdeling for lærarutdanning og naturvitenskap, Hamar:

Dekan Morten Ørberck                        

97 69 18 67 62 51 76 03

Avdeling for folkehelsefag, Elverum:

Dekan Sven Inge Sunde

94 80 26 13 62 43 03 06

Avdeling for økonomi og ledelse, Rena:

Dekan Peer-Jacob Svenkerud

91 55 43 68 62 43 04 06

Avdeling for skog- og utmarksfag, Evenstad:

Dekan Harry Andreassen

92 83 12 02 62 43 08 52

 

Publisert: . Sist endret: .