Høgskolen i Hedmark får besøk av professor Arvind Singhal som skal holde to åpne workshoper for ansatte og studenter på Campus Rena (6. oktober) og Campus Hamar (7. oktober). Arrangementene er også åpne for andre interesserte. 

Professor Arvind Singhal er professor ved University of Texas og William J. Clinton Distinguished Fellow ved Clinton School of Public Service, University of Arkansas og professor II ved Kumamoto University, Japan. Han har skrevet en rekke bøker, og publisert mer enn 170 refreed artikler rundt temaer som innovasjon, helse kommunikasjon og  CSR. Han er vinner av en rekke internasjonale priser og har lang erfaring som rådgiver for internasjonale organisasjoner og selskaper, blant annet Verdensbanken, UNICEF og Proctor & Gamble.  

Workshop

I workshopen, som har fått tittelen «Liberating structures; creating an innovative learning atmosphere in the classroom», vil vi lære interaktive undervisningsteknikker som legger til rette for et godt læringsfellesskap. For mer informasjon: Liberating Education og Liberating Structures Menu.

Påmelding

Workshopen på Campus Rena finner sted i personalkantina. Det er begrenset antall plasser så interesserte må henvende seg til Peer Jacob Svenkerud for bindende påmelding. 

Se kort presentasjon av professor Arvind Singhal: