Høgskolen i Hedmark får besøk av professor Arvind Singhal som skal holde to åpne workshoper for ansatte og studenter på Campus Rena (6. oktober) og Campus Hamar (7. oktober). Arrangementene er også åpne for andre interesserte. 

Professor Arvind Singhal er professor ved University of Texas og William J. Clinton Distinguished Fellow ved Clinton School of Public Service, University of Arkansas og professor II ved Kumamoto University, Japan. Han har skrevet en rekke bøker, og publisert mer enn 170 refreed artikler rundt temaer som innovasjon, helse kommunikasjon og  CSR. Han er vinner av en rekke internasjonale priser og har lang erfaring som rådgiver for internasjonale organisasjoner og selskaper, blant annet Verdensbanken, UNICEF og Proctor & Gamble.  

Workshop Hamar

Professorens workshop på Campus Hamar har fått tittelen "A New Approach to Social Learning and Innovation".

Mange løsninger er rett foran oss uten at vi engang legger merke til dem. Vi fokuserer på problemene og overse alternative måter å møte utfordringer på. Vi antar at eksperter har alle svarene, og vi klarer ikke å høre erfaringens og visdommens stille stemmer og visdom som ofte kommer fra de marginaliserte eller de i mindretall.

Det er imidlertid en økende bevissthet om verdien av sosial læring som oppdager og forsterker lokale innsikt og praksis. Gjennom å forbedre evnen til å lytte, observere, rådslå og tjene hverandre, utløser enkeltpersoner og lokalsamfunn skjulte ressurser og finner nye kreative svar.

Mange metoder for å utvikle denne typen sosial læring eksisterer, men en som har fått svært god omtale rundt om i verden er det som kalles for "Positive Avvik ", og dette vil professor Singhal lære oss mer om. 

Påmelding

Arrangementet finner sted på Campus Hamar, rom A246, fra kl 1300 - 1500. Deltakelse er gratis og åpen for alle. 

Påmelding innen 3. oktober til perl@hihm.no

Se kort presentasjon av professor Arvind Singhal:

Presentasjon av Arvind Singhal 102,36 kB