Årets tema: "Er innovasjon "løsningen" for offentlig sektor?"

Vinterkonferansen er en årlig konferanse som avholdes i månedsskiftet februar/mars ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Campus Rena. Konferansen setter aktuelle temaer for offentlig sektor på dagsorden. Konferansen er tilknyttet studiet Master i offentlig ledelse og styring, men er åpen for alle interesserte.

Les her for mer informasjon, program og påmelding.