UNINETT Sigma2 inviterer norske forskere til opplæringsseminar om forvaltning av forskningsdata i Trondheim tirsdag 26. mai 2015.

ThinkstockPhotos-463276945

Mange forskningsprosjekter produserer digitale datasett som grunnlag for sine funn. Disse datasettene må administreres underveis i prosjektet. Etter at prosjektet er ferdig og funnene publisert, ser stadig flere forskere verdien av å beholde datasettene for framtidig bruk. NorStore er etablert for å tilby et felles sett av tjenester for dataforvaltning som dekker hele livssyklusen til forskningsdata.

Hensikten med seminaret er å informere forskere om hvilke tjenester som er tilgjengelige gjennom NorStore. Det dekker de viktigste utfordringene ved forvaltning av forskningsdata, og dekker bruken av eksisterende tjenester og informasjon om kommende tjenester

Mer informasjon og påmelding: NorStore Research Data Management training seminar

Kontaktpunkt: UNINETT Sigma2, sigma@uninett.no