Cand.psych​ol Dinu-Stefan Teodorescu ved DPS Gjøvik disputerer ved UiO med en avhandling om traumatiserte flyktninger.  Dinu-Stefan Teodorescu har også fått noen midler fra Høgskolen i Hedmark. Prøveforelesningen starter 10:15 i Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo.  Disputas starter 13:15. Les mer her: http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2015/teodorescu-dinu-stefan.html

Tema for prøveforelesningen er: Behandling av flyktninger med psykiske problem: Hvordan forholder man seg til forskjellige kulturelle aspekter?