Fagteam i høgskolepedagogikk og e-læring inviterer til pedagogisk fagdag på Campus Rena 11. mars 2015.

Hensikten med dagen er å gi kompetansepåfyll og erfaringsdeling knyttet til sentrale praktisk-pedagogiske problemstillinger. 

 

Les mer om fagdagen og programmet i denne artikkelen