Prodekan for utdanning og fagteam i høgskolepedagogikk og e-læring inviterer til pedagogisk fagdag på Campus Hamar 15. april 2015. Hensikten med dagen er å gi høgskolens ansatte kompetansepåfyll og erfaringsdeling knyttet til sentrale praktisk-pedagogiske problemstillinger.

Les mer om fagdagen i denne artikkelen