ØKOKRIM kommer til Campus Rena for å snakke om økonomisk kriminalitet og revisors rolle.

Fagdirektør Geir Kjetil Finneide og spesialetterforsker Morten Bamle vil ta for seg revisors virksomhet sett fra ØKOKRIMs ståsted.

De vil ha en gjennomgang som vil bli belyst med eksempler fra saker.

 

Foredraget er åpent for alle.