Bli med på 4. nordiske LP-konferanse 20. og 21. mai 2015 på Scandic Hamar!

 

Vi har i dag solid kunnskap fra pedagogisk forskning om inkluderende og læringsfremmende praksis. For at denne kunnskapen skal realiseres trenger vi kollektivt orienterte barnehager og skoler. LP-konferansen 2015 skal bidra til å spre kunnskapen og gi konkrete eksempler på hvordan den blir realisert i møte med barn og unge.

 

Konferansens tittel, «Sammen er vi forskjellen!», setter rammen for to dager med oppmerksomheten rettet mot kraften som ligger i fellesskapets arbeid med læringsmiljø. Blant foreleserne finner du David Mitchell, Thomas Nordahl, May Britt Drugli, Ole Henrik Hansen, Ratib Lekhal, Terje Ogden og Peder Haug.

 

Klikk her for å lese mer om konferansen.

 

OBS: Meld deg på før 15.1.2015 for lavere konferanseavgift  (du sparer 450 kr).

 

Arrangører er SePU (Høgskolen i Hedmark), Læringsmiljøsenteret (Universitetet i Stavanger) og University College Nordjylland.

 

Følg oss gjerne på Facebook: www.facebook.com/hihm.sepu