Møtet holdes denne gang i Biohus rom 113 på Campus Hamar, med oppstart kl 0900.

Se innkalling og sakspapirer her