Sted: Terningen Arena, 3. etg i kontorfløyen i høyskolens lokaler, pausearealet

Tid: 1130-1200

Tema: Aktivitetsbanken – Folkehelsesenteret og FH tar oppdraget fra Utdanningsdirektoratet! ved Magnhild Medgaard, En region i bevegelse

Ta med matpakken og vær velkommen!