Sted: Terningen Arena, 3. etg i kontorfløyen i høyskolens lokaler, pausearealet

Tid: 1130-1200

Tema: Særforbund inn i idrettsutdanningene ved FH – hva skjer ? Ved Institutt for idrett og kroppsøving/Trude Teksum

Ta med matpakken og vær velkommen!