Sted: Terningen Arena, 3. etg i kontorfløyen i høyskolens lokaler, pausearealet

Tid: 1130-1200

Tema: ROP-TV: undervisningsressurser tilgjengelig på nett!                    

ved Tore Willy Lie E-læringskoordinator Nasjonal kompetansetjeneste Rus og Psykiatri (ROP)

(«TV» -seansen finner sted i møterom 6, ved pausearealet)

Ta med matpakken og vær velkommen!