Sted: Terningen Arena, 3. etg i kontorfløyen i høyskolens lokaler, pausearealet

Tid: 1130-1200

Tema: Ungdata – muligheter for samarbeid om forskning og undervisning av relevans for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid blant ungdom. Johannes Nermo og Kåre Rørhus, Ungdata, KoRus-Øst

Ta med matpakken og vær velkommen!