internasjonalisering_globePC

Høgskolens årlige konferanse med fokus på kvalitet i utdanningen går av stabelen 16. april. I år er temaet internasjonalisering, blant annet hvordan samarbeid med utenlandske institusjoner og studentutveksling kan være med på å øke kvaliteten i utdanningene. 

Tid og sted ; 16 april 0930 – 1430 Terningen Arena Auditorium 1

Målgruppen for kvalitetskonferansen er i første rekke ansatte og studenter ved høgskolen, men andre interesserte er også velkomne. 

Strategiske partnerskap

-Høgskolen har arbeidet med internasjonalisering i mange år, og vi har utviklet gode internasjonale relasjoner både på institusjonsnivå og gjennom ansattes internasjonale nettverk. Mange studenter har gjort viktige erfaringer og fått ny kunnskap både gjennom utvekslingsopphold i utlandet, og også ved å ha hatt studenter fra andre land som sine medstudenter i perioder, sier prorektor Anne L. Ottosen. 

-Vi ser at det blir nødvendig å bruke enda mer energi på internasjonalisering, blant annet ved å utvikle gjensidig forpliktende samarbeid med noen utvalgte strategiske partnere. Vi har ambisjoner om å lykkes med Horisont 2020 og med strategisk partnerskap i Erasmus +.

-I tillegg til å stimulere fagmiljøene våre til å søke partnerskap for å delta i ulike typer EU-prosjekter, trenger vi på institusjonsnivå å bruke våre nordiske partnere som springbrett for å utvikle samarbeid med andre europeiske land. Samtidig vil vi videreutvikle vårt strategiske nord-sør-samarbeid. Her er utdanningsutveksling godt i gjenge, men vi ønsker å styrke forskningssamarbeid, sier Ottosen.

Konferansen vil utforske forskjellige utfordringer og muligheter vi står overfor og hva vi ønsker å oppnå med internasjonalisering. Hvilke strategier og virkemidler trengs for å møte utfordringene og oppnå de langsiktige målene våre.

Spennende program