The Moral Brain

Forskernettverk for sosiokulturelle perspektiver på psykisk helse, der Høgskolen i Hedmark Avdeling for folkehelsefag er sentral aktør, arrangerer mandag 10 november en konferanse som reflekterer over kunnskapsutviklingen innenfor fagområder som er relevante når vi vil forstå årsakene til psykiske lidelser og komme fram til hvordan gode hjelpetilbud kan utvikles. 

Relevante fagområder å se på er bl.a. biologi, hjerneforskning, farmakologi, brukererfaringer, diagnoseforståelser, alternative tjenestemodeller, kulturelle trekk, samfunn og menneskerettigheter.  

Konferansen holdes i Fritt ord sine lokaler i Uranienborgveien 2, Oslo,
mandag 10 november fra kl 1000 - 1630. 

Konferansen er gratis og åpen for alle, men det er ønskelig med påmelding innen 7. november
v/ Ragnfrid Kogstad - ragnfrid.kogstad@hihm.no / tlf 977 50 565

Om nettverket

Nettverket er en møteplass for kritisk refleksjon rundt det vitenskapelige grunnlaget for psykisk helsearbeid. Medlemsgruppen består hovedsakelig av samfunnsvitere, psykologer, jurister og andre helsearbeidere. Vi fokuserer på kontekstuelle, relasjonelle og kulturelle betingelser for psykisk helse og på å spre kunnskapen om dette. Vårt mål er å skape dialoger der biologisk kunnskap integreres med det sosiokulturelle perspektivet. Vi vil bidra både til forskning og debatt om hvordan samfunnet kan redusere psykisk smerte og lidelse. Vi arbeider for å utvikle inkluderende og ikke-stigmatiserende tilnærminger som sikrer at menneskerettighetene respekteres innen psykisk helsefeltet.

Kontaktperson ved Høgskolen i Hedmark er førsteamanuensis Ragnfrid Kogstad