Prøysen er en sentral personlighet i norsk mediehistorie i andre halvdel av 1900-tallet. Mediene har hatt stor betydning for utviklingen, distribueringen og arkivering av Prøysens kunstnerskap. Men det er også slik at Prøysens kunstneriske virksomhet har hatt betydning for utviklingen og forståelsen av disse mediene. Og Prøysens tekster «vandret» på tvers av medier og antok nye former og betydninger.

Til tross for hans ubestridte posisjon i norsk mediehistorie, er hans rolle i denne sammenheng blitt beskjedent behandlet i forskningen.

16.–17. oktober 2014 arrangerer Høgskolen i Hedmark en forskningskonferanse hvor fokuset er rettet mot denne siden av Prøysen sitt virke. 

Besøk konferansens hjemmeside for mer informasjon