Hvordan påvirker språkvalg og språkbruk barnas identitet i barnehage og skole? Hvilke utfordringer møter tospråklige lærere som skal ivareta kommunikasjon mellom hjem og skole?

I forbindelse med Forskningsdagene 2014 inviterer Høgskolen i Hedmark til åpent seminar med tittelen kommunikasjon, identitet og utdanning. I dette seminaret vil vi sette fokus på flerspråklighet og språklæring, spesielt knyttet til identitet, maktforhold og utdanning.

Professor Jim Cummins, Ontario Institute for Studies in Education, og nylig oppnevnt æresdoktor ved Høgskolen i Hedmark, vil holde en innledende forelesning. Professor Cummins er en av verdens ledende forskere innenfor problematikken rundt språk og sosial integrering av elever med flerspråklig og flerkulturell bakgrunn.

Se programmet for seminaret her