Den 24. mars fra klokken 10.00 arrangeres det karrieredag på Campus Rena, som i første omgang er rettet mot studenter på "Bachelor i eiendomsmegling".

Arrangementet starter i auditoriet, der de deltakende aktørene presenterer sin egen virksomhet, samt et valgt tema. Deretter vil bedriftene ha stands, der man kan stikke bortom og få mer informasjon.

Så langt har følgende meglerforetak meldt sin interesse for å være med: Privatmegeleren, Krogsveen, Dnb eiendom, Megleren 1, Aktiv og eiendom Norge. Kanskje vil det bli flere.

Det vil også bli fellesbespisning i kantina.