10.mars arrangeres Innlandets utdanningskonferanse (IU) 2015. 

Tema for årets konferanse er Kultur for læring – kvalitet i skole og barnehage; hva og hvordan
Blant foreleserne finner du Sten Ludvigsen, Sølvi Lillejord og Thomas Nordahl.

Påmeldingsfrist 1.mars 2015

For påmelding og mer informasjon se IU sine nettsider