Evenstad fra 1814 til i dag

Hvorfor provoserer forskning? Hva slags forskning er mediene opptatt av? Hvordan har forskningen på Evenstad påvirket nærområdet opp gjennom historien?

Vi inviterer til et arrangement som skal se nærmere på disse og mange andre relaterte spørsmål.

Les mer om arrangementet her