Høgskolens årsfest arrangeres 18. september. I år er det også 20 år siden Høgskolen i Hedmark ble opprettet.

Dagen markeres med blant annet kreering av æresdoktorer, presentasjon av ansatte som har disputert siste året (17 stykker!), lansering av jubileumsbok og stands.