Ved Høgskolen i Hedmarks Hamaravdeling finner vi Haugesamlingen i gamle Midtbyen skole. Som eneste høgskole i landet har Campus Hamar en slik pedagogisk gullgruve i sin midte!

I første etasje og underetasjen på gamle Midtbyen skole er det nå innredet en skolehistorisk arena. Her vil lærerstudentene få innføring i fagenes sjel og historie, og få innsikt i hvordan pedagogikken og metodikken har forandret seg.

Torsdag 11. juni kl. 14:00 er den høytidelige åpningen av Haugesamlingen, og vi ønsker alle ansatte velkommen til å overvære dette.

Sett av en liten time til å få innblikk i den fantastiske pedagogiske kildesamlingen vi har på Campus Hamar!

Åpning Haugesamlingen