Fagteam i høgskolepedagogikk og e-læring inviterer:

Inspirasjonsforedrag med Tor Haugnes fra Handelshøgskolen BI

Fredag 30. januar kl 12.00-13.30 Campus Elverum, Biblioteket

Tor Haugnes gir smakebiter på sine undervisningsteknikker – for å engasjere, motivere og provosere studentene sine. Med hans ‘flammekasterpedagogikk’ blir forelesningen sjelden kjedelig.

 

Last ned invitasjon med mer informasjon:

 

Tiltaket er ledd i høgskolens satsing på utdanningskvalitet