Høgskolen i Hedmark og Terningen Nettverk inviterer barneverntjenesten, helsesøstre, barnehagepersonell, ansatte i tannhelsetjenesten, Nav, SLT, PP tjenesten, politiet og lærere i grunnskolen i Hedmark og Oppland til en fagdag om temaet vold mot barn. Hamar krisesenter tildelingslegat støtter fagdagen økonomisk.

Fagdagen er fulltegnet uten mulighet for venteliste

Program

  • Kl 0900 - 0915 Velkommen
  • Kl 0915 - 1200 Kari KillènOmsorgssvikt og tilknytning som grunnlag for forebyggende arbeid
  • Kl 1200 - 1245 Lunsj i Terningen Kafè
  • Kl 1245 - 1600 Magne Raundalen: Bedre hjelp til barn som lever under harde vilkår. Barn som lever med vold i familien. Nytt og nyttig fra hjerneforskning og helseforskning

Om foredragsholderne

Kari Killèn

Kari Killèn er utdannet sosionom med videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatrisk behandling og psykososialt arbeid. Hun har omfattende erfaring fra klinisk praksis fra barne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og familierådgivning. Killén har skrevet mange fagbøker, og flere av dem er oversatt til flere språk. Hun har professorkompetanse og er i dag forsker ved Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Hun arbeider med opplæring og metodeutvikling overfor foreldre og barn med rusmiddelproblemer, psykiske lidelser og andre alvorlige psykososiale belastninger. 

Magne Raundalen

Magne Raundalen er spesialist i klinisk psykologi, barn. Han har hovedsakelig jobbet med barn, unge og familier i krise og krigssituasjoner. Han har vært president i Norges UNICEF komitè og har vært rådgiver for bl.a Røde Kors, Redd Barna og Norsk Folkehjelp. Raundalen har skrevet en rekke fagbøker og fagartikler om utsatte barn. I 2000 ble han av Kongen utnevnt til Kommandør av St.Olavs orden for sitt arbeid og er æresmedlem i norsk psykologiforening.

 

Lyst til å delta?

Fagdagen er nå fulltegnet