Høgskolen i Hedmark arrangerer en åpen og gratis fagdag i samarbeid med NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) som avslutning på et kompetansehevingsprosjekt som Joke Dewilde har ledet. Arrangementet holdes i auditorium 1, og vi håper mange lærere og ledere i ungdomsskolen, videregående, voksenopplæringa, samt PPT og andre som er opptatt av minoritetsungdommer, vil komme. På grunn av sykdom er det noen endringer i programmet, se under (publisert 2. februar 2015)