Fagdag sykepleie 478,42 kB

Den internasjonale sykepleierdagen markeres på Høgskolen i Hedmark avdeling Elverum med en fagdag for sykepleiere. Her vil det være aktuelle foredrag og utdeling av Sykepleierprisen 2015. Prisen deles ut av institutt for sykepleie, og skal være en motivasjonsfaktor i arbeid med å fremme sykepleiekvalitet i praksis, og stimulere til godt og inspirerende undervisningsmiljø for sykepleierstudenter.