Høgskolestyrets leder og høgskoledirektøren kaller inn til et ekstra møte i Høgskolestyret onsdag 4. februar.

På sakskartet er to saker som behandles i lukket møte:

  • Rektortilsetting - status søkere og arbeid med innstilling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 1. ledd
  • Opprykk til professor i engelsk/engelskdidaktikk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

I tillegg er det to orienteringssaker:

  • Nye høyskolestyrer fra 1. august 2015 - nominering av eksterne styremedlemmer
  • Høgskolen i Hedmark - ny styringsordning og utsatt frist for nominering til nytt høyskolestyre

Møtet finner sted på Terningen Arena, klasserom 3.