Hvordan skal vi ta ut regionens fulle potensial innenfor den kunnskapsbaserte bioøkonomien?  Innovasjon Norge og Høgskolen i Hedmark inviterer til dialogmøte 27. mars.

Verden står ovenfor store utfordringer for samfunn og miljø. Ikke minst utgjør klimaendringene en sentral trussel mot velferd, økonomisk vekst, sosial stabilitet og fred. Klimautfordringene er tett forbundet med vår egen nasjonale utfordring: Å legge om motoren i egen økonomi, olje– og gassnæringen, og skape nye næringer, bedrifter og arbeidsplasser. Vår invitasjon til dialog er basert på mulighetene for Innlandet som åpner seg i kjølvannet av denne omstruktureringen.

Med basis i de ideer og innspill som kommer opp, vil Innovasjon Norge komme med forslag til konkrete innovasjonspolitiske tiltak som kan stimulere til innovasjon på området. 

Les mer om #drømmeløftet og program for arrangementet på Campus Hamar