Eva-Marie Syversen disputerer fredag 21.november for sin doktorgrad.

Avhandlingen har fått tittelen Skogen, hjemmet og veien. Litterære erindringssteder i finnskoglitteraturen mellom 1920 og 1940

 

Både prøveforelesning og disputas holdes ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, Auditorium 1.

Dagen starter med prøveforelesning klokka 10.15. Disputasen begynner klokka 12.00.

 

Komité: Professor Steinar Gimnes, NTNU Dosent Anna Nordenstam, Göteborgs Universitet Professor Jahn Thon, Universitetet i Agder (leder for komiteen)

Hovedveileder: Professor Andreas G. Lombnæs, Universitetet i Agder Biveileder: Professor Dag Nordmark, Karlstad Universitet

 

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.