Dordy Wilson, instiuttleder ved institutt for samfunnsvitenskap, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, disputerer 31. oktober ved NTNU, Program for lærerutdanning.

 

Disputasen finner sted på Campus Moholt i rom: JB41.