Tirsdag 28. april disputerer Camilla Eline Andersen for sin doktorgrad ved Stockholms universitet. Avhandlingen retter oppmerksomheten mot «rase» i et barnehagefaglig landskap.

Disputasen finner sted i William-Olssonsalen i Geovetenskapens hus på Stockholms universitet 28. april kl. 1000-1200.

Veileder er professor Hillevi Lenz Taguchi, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Opponent er Professor Anne-Jorunn Berg, Universitetet i Oslo. I bedømmelseskomiteen sitter:

  • Professor Bosse Bergstedt, Lunds universitet
  • Docent Jonna Bornemark, Södertörns högskola
  • Docent Rickard Jonsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Les mer om Andersens doktorgradsarbeid her