Høgskolelektor Anne Bergljot Øyehaug forsvarer sin doktorgradsavhandling  "Små forskere lærer naturfag.  En longitudinell studie av elever som lærer naturvitenskapens produkt og prosess med utgangspunkt i den norske læreplanen". Hun disputerer ved Universitetet i Oslo. 

Prøveforelesningen hennes foregår fra kl 1015-1100. 

Les mer om hennes disputas her