I motsetning til laks og regnbueørret, som er gigantiske oppdrettsnæringer i Norge, har det ikke blitt drevet målrettet avl på arktisk røye i landet til nå. Sverige og Island har allerede drevet nasjonale avlsprogram i flere tiår, og det er på tide at Norge også følger opp denne næringen, som utviser stort potensiale. I august 2014 fikk Hedmark Kunnskapspark, sammen med Høgskolen i Hedmark innvilget støtte til et treårig prosjekt for å utvikle et avlsprogram på røye. Sidestilt med avlsprosjektet skal også verdiskapingspotensialet for røyeoppdrett i Innlandet utredes, og mobiliseringsaktiviteter utføres.

Prosjektleder Øyvind Nordstrand og forsker Karina Hauge Johansen forteller om prosjektet:

  • Hva er røye?
  • Hvor mye produserer Norge, Sverige og Island?
  • Hva har vært utfordringene med oppdretten i Norge? Stamfisk og marked
  • Kunnskapsparkens røyeprosjekt- hvorfor?
  • Avlsprogrammet m/avlsmål etc
  • Framtidsutsikter

Tid: Onsdag 3. juni, kl. 11:30 – 12:30

Sted: Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, Auditorium 4

Påmelding til post@heidner.no innen 29. mai.

Enkel servering.