Mottakere av støtte fra Forskningsrådet har ansvar for å formidle informasjon om sine prosjekter. Likeså pålegger universitetsloven utdanningsinstitusjonene å "...utbre kunnskap i samfunnet om vitenskapens metoder og resultater". Men forskningsformidling er ikke bare et samfunnsansvar, det må også ses på som et strategisk viktig arbeid med hensyn på profilering og omdømmebygging i konkurransen om forskningsmidlene. 

I Bioforum 11. februar får vi besøk av Ingrid Spilde som er journalist i forskning.no, som er en av Norges viktigste kanaler for forskningsformidling med nær 500 000 lesere hver måned. Ingrid Spilde er utdannet cand.mag i biologi og har en BA i journalistikk. Hun har tidligere jobbet som forskningsjournalist i Verdt å vite, P2 og i Newton, NRK1.

Ingrid Spilde vil snakke om:

  • Hvordan nå frem til dem forskningen kan være til nytte for
  • Hvordan fremme interessen hos journalister
  • Hvordan få vitenskapelige saker ut i media
  • Hva tenker journalistene om forskning
  • Hvordan «tørre å kaste seg ut i det» og overvinne frykten for å bli feilaktig fremstilt av journalister

Påmelding til post@heidner.no, innen fredag 6. februar.

Sted: Biohus, rom 317

Det vil bli enkel servering.

Bioforum er gratis arrangementer åpent for alle interesserte.