Ottar Hellevik presenterer forskning basert på Monitor.

Norsk Monitor er en unik, omfattende, sosiokulturell studie som har blitt gjennomført annethvert år siden 1985. Den gir en grundig beskrivelse av det norske samfunnet ved å kartlegge verdier, holdninger og adferd over tid.

Ottar Hellevik er en norsk samfunnsforsker og statistiker. Han har vært professor ved institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1986. Han er også forskningsleder ved Synovate (tidligere MMI). Han har særlig forsket på meningsmålinger og samfunnsvitenskapelig metode.