Her kommer informasjon om internasjonaliseringsarbeidet ved avdeling for økonomi og ledelsesfag.

Her kommer informasjon om forskerprofilen til avdelingen internasjonale forsknigsprosjekter.
Du vil kunne se på mulighetene for å ta delstudier i utlandet innen ditt studie under studieomtalen i studiet.

Publisert: . Sist endret: .